Ścieżka SMART nabór 1 – Wyniki PARP

Wnioski naszych Klientów znalazły się na liście 198 projektów „Ścieżka SMART nabór 1 – 2023”ocenionych pozytywnie.

sciezka_SMART_nabor_1_2023_projekty_pozytywne.pdf (parp.gov.pl)

Jednocześnie 1298 projektów zostało ocenionych negatywnie.

Doceniamy możliwość pracy z najlepszymi. Jesteśmy dumni, że nasz zespół przyczynił się do sukcesów naszych Klientów.

Gratulujemy!!!