Dotacje Informacja o realizacji działania 6.1  „ Paszport do eksportu"

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Addenda uzyskała dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego

Dotacja na innowację
Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

ZAPYTANIE_ZN
zapytanie_kalendarze
zapytanie_materiały_promocyjne
zapytanie_wyszukiwanie i dobór
ZAPYTANIE_USŁ_PRAWNE