Usługi Wszystko co robimy –  robimy z myślą o Tobie

Addenda świadczy usługi kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych.

Posiadamy doświadczenie związane z opracowywaniem biznes planów, wniosków, analiz finansowych do funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych.

Nasi Konsultanci doradzą Państwu jak uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na rozwój Państwa firmy.

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Addenda świadczy usługi w zakresie:

  • Dotacji Unijnych
    Dotacji Unijnych
  • Szkoleń dot. Funduszy Unijnych
    Szkoleń dot. Funduszy Unijnych
  • Analiz finansowych
    Analiz finansowych
  • Dofinansowania targów
    Dofinansowania targów
  • Kojarzenia partnerów
    Kojarzenia partnerów
  • Badań rynków
    Badań rynków
  • Wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych
    Wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych
  • Doradztwa przy podejmowanych działaniach formalno-prawnych związanych z rejestracją działalności na terytorium Polski
    Doradztwa przy podejmowanych działaniach formalno-prawnych związanych z rejestracją działalności na terytorium Polski

Nasza Firma oferuje Państwu pomoc w zakresie:

  • wyboru odpowiedniego programu dla Państwa Firmy i inwestycji
    wyboru odpowiedniego programu dla Państwa Firmy i inwestycji
  • przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy unijnych
    przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy unijnych
  • opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, wymaganych załączników
    opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, wymaganych załączników
  • przygotowywania analiz finansowych
    przygotowywania analiz finansowych
  • monitorowania procesu aplikacyjnego
    monitorowania procesu aplikacyjnego
  • dokonujemy także konsultacji dokumentacji przygotowanej przez Przedsiębiorców
    dokonujemy także konsultacji dokumentacji przygotowanej przez Przedsiębiorców

Szkolenia dot. Funduszy Unijnych

Aby przybliżyć Państwu proces starania się o dotacje w ramach Programów Unijnych oferujemy szereg szkoleń grupowych jak również indywidualnych. Przeprowadzamy szkolenia dotyczące pozyskiwania i rozliczania funduszy strukturalnych.