Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP)

Minimalna wartość dofinansowania: 10 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN

Wysokość wsparcia: 50 % – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu.

Działania objęte dofinansowaniem:

Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej (wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe). Przedmiot ochrony nie musi być wytworem prac badawczych.

Koszty związane z ochroną własności przemysłowej można ponosić po złożeniu wniosku.

W przypadku, gdy zlecono już wykonanie wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochrony wzoru przemysłowego lub użytkowego w okresie do 12 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, wówczas można uzyskać pomoc de minimis na wydatki już poniesione.

Pozostałe wydatki będą finansowane ze środków pomocy publicznej.

 

Termin naboru: 18.07.2016 r. – 20.01.2017 r.