RPO Śląskie – Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Działania objęte dofinansowaniem:

  • wdrożenie technologii informatycznych, wspierających prowadzenie działalności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, polegających na automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych i pomocniczych).
    W ramach działania można będzie uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, umożliwiających np.: sprzedaż produktów i usług w internecie, świadczenie e-usług, współpracę z innymi przedsiębiorstwami.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

  • B2B (Business to Business) – uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych, m.in. stworzenie kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;
  • B2C (Business to Consumer) – uwzględniający współpracę przedsiębiorstwo – konsument (odbiorca produktów lub usług) w oparciu o TIK, np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług;
  • B2E (Business to Employee) – zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik, np. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
  • C2C (Consumer to Consumer) – zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK, np. portale sprzedażowe.

 

Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

Poziom dofinansowania:

  • W ramach regionalnej pomocy :

– mikro i małe przedsiębiorstwa : 45%

– średnie przedsiębiorstwa : 35%

  • W ramach pomocy de minimis : 50%

 

Planowany nabór wniosków: czerwiec/lipiec 2017 r.