3.3 Innowacje w MŚP – 53 mln zł na inwestycje dla mazowieckich przedsiębiorców – konkurs ruszy w czerwcu

Finansowanie usług telewizyjnych, zmiany zmian procesów lub świadczenia usług (w tym, że usługi elektroniczne). Możliwe będzie pozyskanie funduszu na wdrożenie wyników badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł.

Co ważne, w ramach projektu projektu projektu każdy zobowiązany będzie do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.

Konkurs dla firmy w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projekt: „Wprowadzanie na rynek nowy lub ulepszonych produktów lub usług”