Działanie 1.4 „Wzór na konkurencje”

Beneficjenci : mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typy projektów :

Etap I – Audyty wzornicze w firmach poprzez:

-analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,

-analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

-analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

-usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

-zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Maksymalny poziom dofinansowania :

  • Etap I – 85%
  • Etap II – 70%

Minimalny poziom dofinansowania :

  • Etap I – 15%
  • Etap II – 30%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych :

  • Etap I – 100 tys. PLN
  • Etapu II – 3 mln PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych : nie dotyczy.

Planowany nabór wniosków : 30.05.2016 r. – 28.04.2017 r.