RPO WM – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – nabór planowany na grudzień 2018 r.(Konkurs uzależniony od przyjęcia zmienionego RPO WM 2014-2020 oraz od dostępności wolnych środków.)

Beneficjenci: MŚP

Minimalna kwota dofinansowania: brak informacji

Maksymalna kwota dofinansowanie: brak informacji

Cel projektu:

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Screen Shot 2017-06-03 at 01.12.09