RPO Dolnośląski – Działanie 1.4 Internacjonalizacja MSP

Poddziałanie 1.4.C „Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne”

 

Beneficjenci: MŚP

Typy projektów:

  1. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:
  • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
  • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
  • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
  • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.