RPO Dolnośląski – Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania projektów przedsiębiorców:

  • dla mikro i małych– do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich– do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Poddziałania :

  • 1.5.1 : „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne”
  • 1.5.2 : „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”

Typy projektów :

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP:

–   wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

–   dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw:

-uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach;

-wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa.

1.5.C. Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:

-wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MSP);

-wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.